Tra cứu phương tiện thủy nội địa

Nguồn dữ liệu tra cứu: VR – Cục Đăng Kiểm Việt Nam

* Nếu tra cứu không hiển thị do kết nối đến website Cục Đăng Kiểm Việt Nam bị lỗi, vui lòng quay lại sau.